Historie a současnost

 22. roverského kmene

 

… Dvaadvacítka v názvu chlapeckého oddílu se

poprvé objevila ve skautském středisku Stopa Liberec v

roce 1990. Jeho vůdci se znali z celoroční aktivní činnosti

a z letních táborů už od roku 1974, kdy vstoupili jako nováčci do

turistického oddílu, který vznikl z 2. skautského oddílu. Ze starších rádců

se pak v roce 1978 vytvořil „roverský“ kmen Sagamorů. Činnost byla velmi

bohatá a vlastně až sametová revoluce a obnovení Junáka znamenalo jeho

zakonzervování, protože se podstatná část členů kmene věnovala rozjetí

skautského střediska Stopa. V rámci střediska jsme se podíleli na přípravě akce

Ortel 93 . Tehdy se na Farské louce u Raspenavy sešlo 380 roverů a rangers ze

všech koutů republiky k vlastně asi prvnímu většímu setkání po znovuobnovení

Junáka. V roce 1995 se dvaadvacítka změnila v roverský kmen a navázala na

činnost a tradice kmene Sagamorů. Uspořádali jsme setkání regionálního chara-

kteru Kukaň 95 a od té doby zveme rovery z celé republiky na naše tradiční veřejné

akce. Přitom v rámci hesla „sloužím“ nezapomínáme ani na sebe a rozvíjíme vlastní

kmenovou činnost vedenou určitými zásadami a ovlivněnou základy Lesní

moudrosti. Léty upravovaná Kniha orlích per je souborem zkoušek, nebo spíše

motivačních námětů k činnosti, kterou nabízíme komukoliv k přijetí, inspiraci,

nebo jen k pobavení. V současné době je v kmeni okolo patnácti členů,

s ohledem na věkové rozvrstvení je rozdělen na rod mlaďochů a starochů.

Oba rody se zabývají v rámci svých možností  a zájmů vlastní činností

a z jakési vzájemné symbiózy vznikají akce pro středisko,

pro všechny ostatní zájemce, víkendové sjezdy řek,

cyklistické výpravy, volejbalové hrátky v létě,

lezení na skály, putování po Rumunských

 horách a podobně

 

 

Zpět